A | A
Print pagina

Artikel in uitgave RIBW alliantie over de kracht van Bureau Apeldoorn

“Wij hebben meerdere innovatieve dagbestedingsprojecten met vaak hoogwaardig werk en mooie producten. Maar bureau Apeldoorn onderscheidt zich daarvan. Het is namelijk een intern bureau dat medeverantwoordelijk is voor ons kwaliteitsbeleid."

Enige tijd geleden werd Dianne Harmsen, beleidsadviseur Riwis Zorg & Welzijn geinterviewd door de redactie van Scratch, een uitgave van de RIWB Alliantie. In deze uitgave staat artikelen over initiatieven van verschillende RIBW's in Nederland toegelicht, waaronder dus ook Bureau Apeldoorn van Riwis.

Lees hier het artikel.