A | A
Print pagina

Ervaringsdeskundigen uit de ggz zetten een onderzoeksbureau op

Bureau Apeldoorn, waar jongeren uit de ggz onderzoek doen, is als 1 van 45 landelijke projecten opgenomen in het boek ‘Vernieuwing in dagbesteding’ van Movisie* in opdracht van het VWS.

Dit bureau is vernieuwend omdat deze groep als ervaringsdeskundigen zelf onderzoek doet in opdracht van organisaties binnen zorg en welzijn. Zij onderzoeken onder andere de vraag hoe mensen de actuele veranderingen binnen zorg en welzijn ervaren.

Ervaringen
De ervaringen van de cliënten tot nu toe zijn erg positief. Ze hebben bij aanvang een brede training ontvangen waar ze veel van geleerd hebben. Zij doen allerlei nieuwe competenties op en ze geven aan ‘meer te kunnen dan ze zelf voor mogelijk hielden’. De ervaringen zijn dat de zelfstandigheid van de deelnemers sterk verbetert en dat ook hun toekomstperspectief verbetert. Een deelnemers is al doorgestroomd naar een betaalde baan.

Innovatie in dagbesteding
In opdracht van het ministerie van VWS voerde Movisie afgelopen zomer een inventarisatie uit naar innovatieve vormen van dagbesteding. Doel van deze inventarisatie was om een breed overzicht te bieden van innovatie in het brede veld van dagbesteding.

Bekijk de publicatie met beschrijving van Bureau Apeldoorn!
De publicatie Vernieuwing in dagbesteding is te downloaden via de volgende link: https://www.movisie.nl/publicaties/vernieuwing-dagbesteding

 

*Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.