A | A
Print pagina

volwassenen

Wanneer u kampt met een psychiatrische of psychosociale aandoening kunt u via Riwis begeleiding en zorg krijgen. Afhankelijk van uw behoefte aan hulp krijgt u begeleiding thuis (ambulante begeleiding) of begeleiding in een woonvoorziening (beschermd wonen).

Samen met uw begeleider bekijkt u op welke gebieden ondersteuning nodig is. De begeleiding kan, afhankelijk van uw indicatie, variëren van één tot meer uren per week thuis tot 24-uursbegeleiding in een woonvoorziening.

Soort ondersteuning
Uw begeleider kan u helpen bij het zoeken naar een geschikte opleiding, werk of vrijetijdsbesteding. Maar ook bij het aanleren van vaardigheden, bijvoorbeeld voor financiën of sociale contacten.

Hulp bij de opvoeding
Wanneer u problemen ondervindt bij de verzorging en opvoeding van uw kind(eren) kan een gezinsbegeleider u ondersteunen om uw rol als ouder goed op te pakken.

Begeleiding met thuiszorg
Wanneer u begeleiding krijgt via Riwis en daarnaast ook last krijgt van lichamelijke problemen, dan kunnen wij in sommige gevallen uw begeleiding combineren met thuiszorg door Riwis.

Het eigen kunnen staat voorop
Bij onze begeleiding staat het ontdekken en gebruik maken van uw eigen kunnen voorop. Samen met u en de mensen die voor u belangrijk zijn, werken we aan een gezond leven, je prettig voelen, veilig en plezierig wonen en meedoen aan de samenleving.

Meer informatie?

Voor aanmeldingen of meer informatie over onze zorg en begeleiding kunt u contact opnemen met onze Zorgservice:

T: 0900 - 242 42 41
E: zorgservice@riwis.nl