A | A
Print pagina

Iedereen wil graag gezond oud worden. En zo lang mogelijk thuis wonen, in de vertrouwde omgeving. Toch kunt u, als u ouder wordt, behoefte krijgen aan hulp. Wij kunnen u dan helpen met hulp aan huis of in onze woonlocaties.

Naast thuiszorg, verzorging en verpleging bieden wij ook personenalarmering en respijtzorg. Daarnaast bieden wij zorg en ondersteuning aan ouderen met (beginnende) dementie. Ook kunnen wij begeleiding combineren met (thuis)zorg, bijvoorbeeld aan ouderen met psychiatrische problematiek.

Thuiszorg
Wij kunnen op verschillende manieren zorg bij u thuis bieden, variërend van incidentele hulp tot intensieve thuiszorg. Dit kan hulp zijn bij uw persoonlijke verzorging, maar ook verpleging aan huis of begeleiding bij het organiseren van praktische zaken in uw dagelijkse leven.

Wonen in een woonzorgcentrum
Wanneer u op den duur zeer intensieve zorg nodig heeft, kunt u in aan-merking komen voor verpleging en verzorging in onze woonzorglocaties.

Begeleiding met verzorging
In Apeldoorn hebben we mooie
woonlocaties voor oudere mensen met psychiatrische aandoeningen. Hier is extra aandacht voor een rustige en gestructureerde omgeving en kunnen wij u hulp bieden bij lichamelijke problemen. Daarbij maken we gebruik van de verpleging en verzorging van nabijgelegen woonzorgcentra.

Eigen kunnen staat voorop
Uw eigen kunnen staat bij ons voorop. Samen met u en de mensen die voor u belangrijk zijn, werken we aan een zo gezond mogelijk leven, dat u zich prettig voelt, veilig en plezierig woont en mee blijft doen aan de samenleving.

Meer informatie?

Voor aanmeldingen of meer informatie over onze zorg en begeleiding kunt u contact opnemen met onze Zorgservice:

T: 0900 - 242 42 41
E: zorgservice@riwis.nl