A | A
Print pagina

Filmpje veranderingen GGz

In samenwerking met het ministerie van VWS is er een filmpje tot stand gekomen over de veranderingen in de zorg, specifiek gericht op de GGz.

Juist voor de GGz zijn de hervormingen erg complex, omdat de veranderingen voor deze sector plaatsvinden binnen 4 verschillende wetten:

  • Jeugdwet
  • Wmo 2015
  • Wet langdurende zorg
  • Zorgverzekeringswet

Het filmpje laat zien wat de hervormingen betekenen voor de GGz. Veranderingen voor deze groepen in de GGz komen in de animatie naar voren:

  • jeugd-ggz
  • langdurende ggz
  • beschermd wonen

De animatie kan wellicht gebruikt worden als start voor een gesprek tussen begeleiders en cliënten over veranderingen in 2015.

Filmpje: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg