A | A
Print pagina

jongeren

Soms lukt het niet om je leven goed op orde te hebben. Als je jong bent en kampt met psychiatrische problemen, kun je bij ons terecht voor hulp. We bieden begeleiding aan jongeren van 14 tot 23 jaar.

Het ontdekken en gebruik maken van je eigen kunnen staat voorop. Wat je zelf kunt, doe je zelf. Je begeleider kan je helpen bij alles dat je lastig vindt rondom wonen, werken, vrije tijd, opleidingen, financiën of sociale contacten. Samen met jou en de mensen die voor jou belangrijk zijn, werken we aan een gezond leven, je prettig voelen, veilig en plezierig wonen en meedoen aan de samenleving.

Thuis of in een jongerenwoning
Je kunt begeleiding krijgen bij je thuis, maar je kunt ook wonen in een jongerenwoning van Riwis. Daar waar je dat nodig hebt, krijg je ondersteuning van je persoonlijk begeleider. We helpen je weer op weg en mogelijk kun je na een tijd weer zelfstandig(er) wonen, al dan niet met begeleiding.

Begeleiding naar behoefte
Soms is kortdurende begeleiding voldoende, soms duurt het wat langer. Afhankelijk van je behoefte en hulpvraag bekijken we hoe lang je ondersteuning nodig hebt. Als onze begeleiding niet langer aansluit op je hulpvraag, helpen we bij het vinden van een passende vervolgplek.

Beleiding aan jonge moeders
Voor jonge (aanstaande) moeders met psychiatrische problematiek kan het ouderschap soms moeilijk zijn. Dan kan gezinsbegeleiding in een woning van Riwis een oplossing voor je zijn.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze begeleiding? Bel of mail dan naar onze medewerkers van de Zorgservice.

T: 0900 - 242 42 41
E: zorgservice@riwis.nl