A | A
Print pagina

gezinnen

Voor (aanstaande) moeders en ouders met psychiatrische problematiek kan het ouderschap en de opvoeding soms moeilijk zijn. We kunnen u ondersteunen bij de verzorging en opvoeding, in de vorm van gezinsbegeleiding.

Onze ondersteuning is erop gericht dat u uw rol als ouder weer zo snel mogelijk zelfstandig kunt oppakken.

Thuis of in woning van Riwis
We bieden twee soorten gezinsbegeleiding: bij u thuis (ambulante gezinsbegeleiding) of in een woning van Riwis (beschermd wonen). In onze beschermde woonlocaties bieden wij gezinsbegeleiding aan jonge moeders en hun kinderen.

Welzijn kind staat centraal
Centraal bij onze gezinsbegeleiding staan het welzijn van uw kind(eren) en de hechting tussen u en uw kind.

Ook hulp bij praktische zaken
We helpen u ook met allerlei praktische zaken, zoals administratie, financiën, contacten met instanties of het uitbreiden van uw sociale contacten.

Meer informatie?

Voor aanmeldingen of meer informatie over onze zorg en begeleiding kunt u contact opnemen met onze Zorgservice:

T: 0900 - 242 42 41
E: zorgservice@riwis.nl