A | A
Print pagina

Aanmelden

U kunt zich  bij Riwis aanmelden voor:

  • GGZ-ondersteuning
  • Thuiszorg Eerbeek (VVT)
  • Thuiszorg Brummen (VVT)
  • Wonen bij De Beekwal te Eerbeek of Tolzicht in Brummen (VVT)

Aanmelden GGZ
Aanmeldingsformulier voor zorg door Riwis Zorg & Welzijn (GGZ - deel A)


Aanmelden VVT
Locatie De Beekwal, Eerbeek
T: 0313 - 65 55 00
M: 06 - 23351397 (van 07:00 tot 23:00 bereikbaar voor aanmelding nieuwe cliënten en contact van huisarts, apotheek, transferbureau etc.)

Locatie Tolzicht, Brummen
T: 0575 - 56 17 88
M: 06-42402527 (van 07:00 tot 23:00 bereikbaar voor aanmelding nieuwe cliënten en contact van huisarts, apotheek, transferbureau etc.)

Aanmeldingsformulier voor VVT-zorg door Riwis Zorg & Welzijn (VVT - deel A)

 

Toelichting aanmelding na 1 januari 2015
De gemeenten zijn met ingang 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de regie over de o.a. de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Zij geven de beschikking af die u nodig heeft voor het krijgen van deze zorg. Dus ook voor ondersteuning met verblijf, zelfstandig wonen met ondersteuning, en werken en leren voor mensen met een psychische beperking.

Voor de verzorging, verpleging en thuiszorg voor ouderen geldt een andere regeling. Riwis informeert u graag over de mogelijkheden voor ondersteuning die wij bieden aan ouderen.

U mag zelf kiezen
Als u een vraag heeft om GGZ-hulp kunt u zich melden bij de gemeente waar u woont. De gemeente zal dan samen met u onderzoeken welke hulp u nodig heeft en het beste bij u past. Is er ondersteuning nodig van een professionele organisatie,  dan mag u zelf kiezen van welke organisatie u deze ondersteuning wilt ontvangen.

Wat Riwis u kan bieden
Als u voordat u contact opneemt met de gemeente voor GGZ-ondersteuning, informatie wilt ontvangen over ondersteuning die Riwis u kan bieden, dan nodigen wij u graag uit contact op te nemen met onze Zorgservice.

Ook voor uw vragen voor ondersteuning aan ouderen kunt u contact opnemen met onze Zorgservice.

Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 20.00 uur op telefoonnummer 0900 24 24 24 1. U kunt ook een mail met uw vraag sturen naar zorgservice@riwis.nl. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden van Riwis.

Meer informatie?

Voor aanmeldingen of meer informatie over onze zorg en begeleiding kunt u contact opnemen met onze Zorgservice:

T: 0900 - 242 42 41
E: zorgservice@riwis.nl