A | A
Print pagina

gezinnen

Gezinsbegeleiding bij u thuis

Gezinsbegeleiding bij u thuis, ook wel ambulante gezinsbegeleiding genoemd, richt zich op ouders met thuiswonende kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De gezinsbegeleiders ondersteunen moeders en vaders met psychiatrische en/of psychosociale problematiek als zij problemen ondervinden bij de opvoeding van hun kind(eren).

Onze begeleiders helpen u om uw rol als ouder zo snel mogelijk weer zelfstandig op te pakken. Centraal hierbij staat het welzijn van uw kind(eren) en de hechting tussen u en uw kind. Deze begeleiding kan van korte of langere duur zijn, afhankelijk van uw behoefte aan hulp.

Wij bieden ondersteuning op verschillende gebieden:

  • Woonbegeleiding (praktische hulp).
  • Ondersteuning bij het (leren) omgaan met uw eigen beperkingen.
  • Advies op het gebied van ouderschap en opvoeding.
  • Werken aan herstel van een mogelijk verstoorde relatie tussen u en uw kind.
  • Bemiddeling tussen uw gezin en hulpverlenende instanties.
  • Hulp bij de organisatie van uw financiën, dagbesteding of uw sociale netwerk.
  • Begeleiden bij wettelijk vastgestelde bezoekregelingen (bijv. op verzoek van een officiële instantie zoals Bureau Jeugdzorg). Na overleg en afspraken met alle betrokkenen fungeren onze gezinsbegeleiders als observator en coach.

Gezinsbegeleiding: over leven en overleven (artikel)

Kinderen staan centraal

Bij onze gezinsbegeleiding staan het welzijn van uw kinderen en de hechting tussen u en uw kind centraal.