A | A
Print pagina

gezinnen

Ik zoek hulp voor mijn kind

Als u een kind heeft dat kampt met psychiatrische problemen, kunt u bij ons terecht voor hulp. We bieden begeleiding aan jongeren van 14 tot 23 jaar.

Het ontdekken en gebruik maken van eigen kunnen van uw kind staat voorop. Wat hij zelf kan, doet hij zelf. Een persoonlijk begeleider helpt uw kind bij problemen rondom wonen, werken, vrije tijd, opleidingen, financiën of sociale contacten. Samen met u, als ouder, en andere mensen die voor hem belangrijk zijn, werken we samen met hem aan een gezond leven, je prettig voelen, veilig en plezierig wonen en meedoen aan de samenleving.

Thuis of in een jongerenwoning
Wij kunnen uw kind thuis begeleiding bieden, maar hij kan ook wonen in een van onze jongerenwoningen. Dit is afhankelijk van zijn indicatie. Wij helpen uw kind weer op weg om, waar mogelijk, na een tijd weer zelfstandig(er) te wonen. Al dan niet met begeleiding.

Begeleiding naar behoefte
Soms is kortdurende begeleiding voldoende, soms duurt het wat langer. Afhankelijk van de behoefte en de hulpvraag van uw kind bekijken we hoe lang hij ondersteuning nodig heeft. Als onze begeleiding niet langer aansluit op zijn begeleidingsvraag, dan helpen we hem bij het vinden van een passende vervolgplek.

Beleiding aan jonge moeders
Voor jonge (aanstaande) moeders met psychiatrische problematiek kan het ouderschap en de opvoeding soms moeilijk zijn. Dit kan voor ouders een hele zorg zijn. Riwis biedt voor deze jonge vrouwen gezinsbegeleiding in een woning van Riwis.

Ouders betrekken bij de begeleiding
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder of verzorger bij de begeleiding van uw kind wordt betrokken. Uiteraard gebeurt dit in overleg met uw kind. Ook andere familieleden of goede vrienden kunnen voor uw kind belangrijk zijn. Als hij dat wil, worden ook zij betrokken bij de begeleiding.

Meer over begeleiding aan jongeren

Bewust zijn van kansen

Erica Carsouw, functionaris zorgtoeleiding Jeugd & Gezin:
'In het gesprek met jongeren over de soort begeleiding die Riwis kan bieden, maak ik ze bewust van hun kansen en help ik ze te vertrouwen op zichzelf.'