A | A
Print pagina

jongeren

Begeleiding aan jonge moeders in een woning van Riwis

Voor (aanstaande) moeders met psychiatrische problematiek kan het ouderschap en de opvoeding soms moeilijk zijn. Dan kan gezinsbegeleiding in een woning van Riwis een oplossing voor je zijn. We noemen dit beschermd wonen.

In de beschermde woonlocatie woon je samen met andere (aanstaande) moeders en hun kinderen. Alleen zwangere vrouwen en moeders met kinderen in de voorschoolse en basisschoolleeftijd komen in aanmerking voor deze vorm van gezinsbegeleiding.

Ondersteuning afhankelijk van je behoefte
Je begeleider ondersteunt je bij de verzorging en opvoeding van je kind(eren) en helpt je om je rol als moeder zo snel mogelijk zelfstandig op te pakken. Er is op verschillende tijdstippen begeleiding aanwezig, afhankelijk van je behoefte aan ondersteuning.

Onze begeleiding richt zich op:

  • Het bieden van structuur en veiligheid voor jou en je kind.
  • Ondersteuning bij de opvoeding van je kind(eren). We helpen je bij het aanleren van vaardigheden.
  • Ondersteuning bij het leren omgaan met je psychische problematiek en de problemen die je hierbij ondervindt.
  • Ondersteuning bij problemen rondom je financiën, sociale contacten of verslaving.

Samen met je kind

Je woont samen met andere (aanstaande) moeders en hun kinderen in een van onze beschermde woonlocaties.
Hier bieden we veiligheid en structuur voor jou en je kind en ondersteunen we je bij de verzorging en opvoeding.