A | A
Print pagina

jongeren

Begeleiding in een jongerenwoning

Als je vanwege psychiatrische problematiek voor korte of langere tijd niet zelfstandig of bij je ouders/verzorgers kunt wonen, kun je in aanmerking komen voor één van onze jongerenlocaties in de regio. Je woont dan in een woning of appartement van Riwis.

Je krijgt ondersteuning van je eigen begeleider, afgestemd op jouw problematiek. Je krijgt bijvoorbeeld hulp bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan en bij het vinden van een opleiding of baan en vrijetijdsbesteding.

Verschillende soorten woningen
We hebben verschillende woonlocaties voor jongeren. Bijvoorbeeld voor jongeren met autisme of voor jongeren die vanuit een jeugdinstelling komen. Ook zijn er woningen voor (aanstaande) moeders. Onze woningen variëren van eenpersoonsappartementen tot woningen voor drie tot acht jongeren. Ze liggen in woonwijken in de regio, onder meer in Apeldoorn, Vaassen, Doetinchem, Eerbeek en Gendringen.

Een impressie van de woonlocaties van Riwis vind je hier.

Samen met mensen die belangrijk voor je zijn
Personen die belangrijk voor je zijn, zoals je ouders, verzorgers of goede vrienden, kunnen betrokken worden bij je begeleiding. Dit gebeurt altijd in overleg met jou.