A | A
Print pagina

jongeren

Begeleiding bij je thuis

Als je bij je ouders/verzorgers woont of al een eigen woonruimte hebt, is het mogelijk om begeleiding bij je thuis te krijgen. Dit noemen we ambulante begeleiding.

Afhankelijk van je behoefte aan hulp krijg je één of meerdere momenten per week begeleiding.

Persoonlijk begeleider
Je krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Samen stellen jullie een ZorgLeefplan op. Je begeleider ondersteunt je bijvoorbeeld bij het zoeken naar een geschikte opleiding of werk, leert je bepaalde vaardigheden aan of helpt je, als je een kind hebt, bij de opvoeding.

Samen met belangrijke naasten
Personen die belangrijk voor je zijn, zoals je ouders, verzorgers of goede vrienden, kunnen betrokken worden bij je begeleiding. Dit gebeurt altijd in overleg met jou.

Bewust zijn van kansen

Erica Carsouw, functionaris zorgtoeleiding Jeugd & Gezin:
'In het gesprek met jongeren over de soort begeleiding die Riwis kan bieden, maak ik ze bewust van hun kansen en help ik ze te vertrouwen op zichzelf.'